istifadə qaydaları

1. əqli mülkiyyət.

xidmət, sayt və saytda gördüyünüz, eşitdiyiniz və ya başqa şəkildə təcrübə etdiyiniz bütün məlumat və/yaxud məzmun (“məzmun”) Çin və beynəlxalq müəllif hüququ, ticarət nişanı və digər qanunlarla qorunur və yarımkeçirici-ABŞ-a məxsusdur. com və ya onun valideyni, partnyorları, filialları, töhfə verənləri və ya üçüncü tərəflər.semiconductor-usa.com sizə saytdan, xidmətdən və məzmundan istifadə etmək üçün şəxsi, ötürülməyən, qeyri-eksklüziv lisenziya verir. seçdiyiniz məzmun, o şərtlə ki: (1) məzmunun bu nüsxələrini yalnız öz daxili biznes məqsədləriniz və ya şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədləriniz üçün istifadə edin; (2) məzmunu heç bir şəbəkə kompüterinə köçürməyin və ya yerləşdirməyin və ya məzmunu hər hansı mediada ötürməyin, yaymayın və ya yayımlamayın; (3) məzmunu heç bir şəkildə dəyişdirməyin və ya dəyişdirməyin və ya müəllif hüququ və ya ticarət nişanı bildirişini silməyin və ya dəyişdirməyin. bu lisenziya nəticəsində hər hansı yüklənmiş məzmun və ya materiallarla bağlı heç bir hüquq, başlıq və ya maraq sizə verilmir. semiconductor-usa.com burada qeyd olunduğu kimi məzmundan şəxsi istifadə etməyiniz üçün bu məhdud lisenziyaya uyğun olaraq saytdan yüklədiyiniz hər hansı məzmunun tam başlığını və tam əqli mülkiyyət hüquqlarını özündə saxlayır. siz tətbiq olunan qanunla icazə verilən hallar istisna olmaqla, ticarət nişanı sahibinin açıq yazılı razılığı olmadan saytda görünən heç bir işarə və ya loqodan istifadə edə bilməzsiniz. siz bu saytın ana səhifəsini və ya hər hansı digər səhifələrini hər hansı digər veb-saytda və ya veb-səhifədə əks etdirə, qıra və ya çərçivəyə sala bilməzsiniz. siz sayta "dərin keçidlər" qoya bilməzsiniz, yəni yazılı icazə olmadan bu sayta ana səhifəni və ya saytın digər hissələrini aşan keçidlər yarada bilməzsiniz.


2.zəmanətlərdən imtina.

semiconductor-usa.com hər hansı məhsula və ya sayta, xidmətə və ya məzmuna münasibətdə heç bir açıq, nəzərdə tutulan zəmanət və ya təqdimat vermir. semiconductor-usa.com açıq, nəzərdə tutulan, qanuni və ya başqa cür bütün zəmanətləri, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, satıla bilmə, müəyyən bir məqsəd üçün uyğunluq, başlıq və məhsullarla bağlı heç bir pozuntuya yol verilməməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan zəmanətlərdən açıq şəkildə imtina edir. sayt, xidmət və content.semiconductor-usa.com saytın və ya xidmətin yerinə yetirdiyi funksiyaların fasiləsiz, vaxtında, təhlükəsiz və ya xətasız olacağına və ya saytda və ya xidmətdəki qüsurların olacağına zəmanət vermir. corrected.semiconductor-usa.com məzmunun düzgünlüyünə və ya tamlığına zəmanət vermir və ya məzmundakı hər hansı səhvlərin düzəldiləcəyinə zəmanət vermir. sayt, xidmət və məzmun “olduğu kimi” və “mövcud olduğu kimi” əsasında təmin edilir.

semiconductor-usa.com saytında ziyarətçilərin IP ünvanları monitorinq və yalnız veb saytımızı effektiv şəkildə təkmilləşdirmək məqsədilə vaxtaşırı nəzərdən keçirilir və təhlil edilir və onlar semiconductor-usa.com saytından kənarda paylaşılmayacaq.

vebsayta baş çəkərkən biz sizdən əlaqə məlumatlarını (e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, faks nömrəsi və göndərmə/faktura ünvanları) istəyə bilərik. Bu məlumat könüllülük əsasında və yalnız sizin razılığınızla toplanır.

 

3. məsuliyyətin məhdudlaşdırılması.

heç bir halda semiconductor-usa.com alıcıya və ya hər hansı üçüncü tərəfə qarşı hər hansı dolayı, təsadüfi, xüsusi, ardıcıl, cəzalandırıcı və ya nümunəvi zərərlərə (o cümlədən, məhdudlaşdırılmadan itirilmiş mənfəət, itirilmiş əmanət və ya biznes imkanlarının itirilməsi) görə məsuliyyət daşımır. (i) semiconductor-usa.com tərəfindən təmin edilən və ya təqdim ediləcək hər hansı bir məhsul və ya xidmətdən kənar və ya onunla əlaqəli, və ya eyni istifadənin mümkünsüzlüyündən istifadə; (ii) saytdan, xidmətdən istifadə və ya istifadə edə bilməmək, və ya məzmun, (iii) sayt vasitəsilə həyata keçirilən və ya onun vasitəsilə həyata keçirilən hər hansı əməliyyat; (iv) saytda, xidmətdə və/və ya məzmunda səhvlər, çatışmazlıqlar və ya digər qeyri-dəqiqliklərlə bağlı hər hansı iddia; (v) icazəsiz giriş və ya ötürmələrinizin və ya məlumatlarınızın alliterasiyası, (vi)saytda və ya xidmətdə hər hansı üçüncü tərəfin bəyanatları və ya davranışı;(vii)yarımkeçirici-ABŞ olsa belə, məhsullar, sayt, xidmət və ya məzmunla bağlı hər hansı digər məsələ. com-a bu cür zərərlərin mümkünlüyü barədə məlumat verilib.

semiconductor-usa.com-un məhsul qüsurlarına görə yeganə öhdəliyi və məsuliyyəti semiconductor-usa.com-un seçimi ilə belə qüsurlu məhsulu əvəz etmək və ya müştərinin ödədiyi məbləği müştəriyə qaytarmaqdan ibarətdir, buna görə də heç bir halda semiconductor-usa.com-un öhdəliyi bundan artıq olmamalıdır. alıcının alış qiyməti. yuxarıda qeyd olunan vasitə, satın alındıqdan sonra altmış (60) gün ərzində qüsur və qüsurlu məhsulun geri qaytarılması barədə alıcının yazılı bildirişinə tabe olmalıdır. yuxarıda qeyd olunan vasitə sui-istifadəyə (o cümlədən, məhdudlaşdırılmadan statik boşalmaya), laqeydliyə, qəzaya və ya modifikasiyaya məruz qalmış məhsullara və ya montaj zamanı lehimlənmiş və ya dəyişdirilmiş və ya başqa şəkildə sınaqdan keçirilə bilməyən məhsullara şamil edilmir. saytdan, xidmətdən, məzmundan və ya istifadə şərtlərindən narazısınızsa, yeganə və müstəsna çarəniz saytdan istifadəni dayandırmaqdır. siz saytdan istifadə etməklə etiraf edirsiniz ki, saytdan istifadə etməyiniz yalnız sizin üzərinizdədir.

Top